O nás

Naša spoločnosť OPIL s.r.o. "Organizácia pomoci invalidným ľudom" zamestnáva ľudí s rôznym stupňom telesného alebo duševného postihnutia. Vďaka práci sa cítia byť integrovaní v spoločnosti, rozvíjajú sa v milujúcom rodinnom prostredí. Práca im prináša pocit rovnocennosti a samozrejme aj finančne im prilepšuje k im častokrát nízkym invalidným dôchodkom.

Vznikli sme 2.2.2018 a sídlime v Žiline. Umožňujeme postihnutým ľuďom, ktorí sú u nás podporovaní s plnou úctou, aby mohli vykonávať svoju prácu z domova, kde sa môžu rozvíjať v milujúcom a rodinnom prostredí, aby im prinášali radosť. Momentálne máme viac ako 5 zamestnancov.

Činnosti našich zamestnancov zahŕňajú maľovanie a iné kreatívne činnosti, triedenie, alebo balenie. Dbáme na to, aby sa každý zaoberal výzvami, ktoré vyhovujú jeho schopnostiam.

Spolu vyrábame produkty, ktoré Vám majú robiť radosť. Ponúkame malé drobnosti ako pohľadnice, či rôzne darčeky. Kúpou produktov ich podporujete, aby sa cítili lepšie a aby zabudli na svoje starosti.

Naší zamestanci

Naší zamestnanci sú síce zdravotne znehodnotení, no sú to to bojovníci telom a dušou. Chcú žiť naplno a nie byť odkázaní na pomoc štátu. Pozrite si ich príbehy a zistite koho kúpou našich produktov podporujete.


príbehý naších zamestancov